Jaką wiedzę będę posiadał po ukończeniu kursu na wózki widłowe?

Po zakończeniu kursu na operatora wózka widłowego, osoba kończąca kurs będzie posiadać wiedzę w zakresie:

  • podstaw budowy i zasad działania różnych typów wózków, dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji
  • obowiązujących przepisów BHP, zasad poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • przepisów i wytycznych w zakresie eksploatacji wózków widłowych

Kurs wózków widłowych kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z testu weryfikującego umiejętności kursanta, uzyskuje on uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego, certyfikatu lub książki operatora.

Dokładne informacje na temat kursu na operatora wózka widłowego można znaleźć na http://www.suret.com.pl/?strony/oferta/kurs-operatora-wozka-widlowego.html.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

     

Copyright © 2013 - wozki-serwi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone