Konserwacja wózków

Konserwacja wózków

Należy regularnie dokonywać odpowiednich przeglądów, a także dbać o właściwe smarowanie rolek i łańcucha masztu. W przypadku wózków wyposażonych w plastikowe lub gumowo-plastikowe koła, trzeba pamiętać, że powinny one być stosowane na możliwie twardych i gładkich podłożach. Aby nie doprowadzić do uszkodzenia lub przewrócenia wózka, nie należy wykonywać na nim gwałtownych manewrów z podniesionym masztem. Odpowiednio użytkowany i konserwowany wózek widłowy będzie niezawodnie służył przez wiele lat. Kontrola operacyjności wózka widłowego powinna być przeprowadzana codziennie przez operatora. Ponadto należy dbać o regularne przeglądy, wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego. Podczas kontroli wózka szczególną uwagę zwraca się na mechanikę masztu, stan wizualny poszczególnych elementów, a także baterię oraz operacyjność urządzenia.

Przed przystąpieniem do eksploatowania wózka widłowego sprawdzić należy:

  • manewrowość,
  • hydraulikę,
  • mocowanie wideł,
  • widoczne uszkodzenia (w przypadku używanych wózków),
  • ogumienie (w przypadku wózków wyposażonych w gumowe koła),
  • poziom elektrolitu w baterii (w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną)

Należy sprawdzić również, czy szczeliny pomiędzy ruchomymi częściami masztu są równe na całej wysokości, a także zrobić ogólny przegląd techniczny wózka – polegający na przeglądzie masztu (łańcuchy, przewody hydrauliczne, luzy na rolkach, opadanie masztu), układu kierowniczego, hamulcowego oraz wykryciu ewentualnych przecieków i braków w wyposażeniu.

Jeśli brak Ci doświadczenia, odpowiedniej wiedzy i profesjonalnego sprzętu do przeprowadzenia prawidłowego przeglądu i konserwacji wózków widłowych, zdaj się na firmę SURET. Zrobimy to za Ciebie szybko i sprawnie! Dokładną ofertę z zakresu serwisu wózków widłowych można znaleźć na stronie http://www.suret.com.pl/?strony/serwis-wozkow-CLARK.html.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają pod Dozór Techniczny. Zgodnie z tym przepisem, aby obsługiwać i konserwować wózki widłowe, należy posiadać stosowne uprawnienia operatora i konserwatora wózków widłowych. Konserwacja wózków widłowych prowadzona jest przez osoby posiadające uprawnienia konserwatora urządzeń technicznych danego typu, nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Konserwacja wózków widłowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia realizowana jest poprzez naprawy, modernizację i wymianę zużytych części na nowe o tych samych parametrach technicznych. Konserwacja wózków widłowych prowadzona jest nie rzadziej niż co 30 dni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.). Należy jeszcze dodać, że wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia są objęte pełnym dozorem technicznym i przechodzą przegląd techniczny co najmniej co 12 miesięcy.

Copyright © 2013 - wozki-serwi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone