Odpowiednie warunki pracy magazynowej

IMG_2832_1

Praca magazynowa wiąże się z pewnymi specyficznymi uwarunkowaniami, które wpływają na stan zdrowia pracowników. Z racji dużego natężania hałasu oraz wysokiego poziomu emisji spalin szczególnie zagrożony jest słuch oraz płuca pracowników magazynowych. Nawiązując natomiast do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r., zgodnie z którym obowiązkiem pracodawcy jest dokonywania regularnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w danym środowisku pracy, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm, jest zobowiązany podjąć działania, mające na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Ochrona słuchu

Hałas stanowi jedno z najczęstszych zagrożeń, jakie występują w środowisku zawodowym, szczególnie o charakterze przemysłowym lub przetwórczym. Kwestie związane z natężeniem hałasu w pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Zgodnie z nim, dopuszczalna norma hałasu wynosi 80 dB. Rozporządzenie określa również, że jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest eliminowanie źródeł hałasu bądź też maksymalne ograniczanie jego poziomu. Przebywanie w pomieszczeniu o wysokim natężeniu dźwięku może być przyczyną  poważnych problemów ze słuchem, ale również istotnie zmniejsza komfort i efektywność pracy, a także jej bezpieczeństwo. Jest to aspekt szczególnie ważny w pracy magazynowej, gdzie w wyniku  zbyt dużego hałasu, pracownik może nie usłyszeć nadjeżdżającego pojazdu bądź też nie zrozumieć wydanego polecenia. Ponadto, w pomieszczeniu, gdzie poziom dźwięku przekracza 70 dB, spada efektywność pracy, stopień koncentracji pracowników. Jest to również przyczyną rozdrażnienia  i  bólów głowy. Dlatego też w pracy magazynowej zaleca się korzystanie z elektrycznych wózków widłowych, które wyróżniają się niskim poziomem hałasu.

Ochrona płuc

W pracy magazynowej pracownicy są również narażeni na wdychanie pyłów, spalin oraz dymu. Ich wysokie stężenie ma przede wszystkim miejsce w zamkniętych przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych, gdzie użytkowane są wózki spalinowe. Obecnie silniki wszystkich sprzętów do zastosowań przemysłowych muszą spełniać wymogi europejskiej normy Stage III B oraz amerykańskiej Tier 4. Obowiązek przestrzegania norm zawartych w tych dyrektywach oraz szybki rozwój technologiczny przyczynia się do tego, iż ilość spalin, jakie emitują pojazdy wykorzystywane w przemyśle, jest coraz niższa. Mimo wszystko jednak, aby maksymalnie ograniczyć obecność spalin w pomieszczeniach magazynowych i przemysłowych, zaleca się użytkowanie pojazdów elektrycznych, które są coraz wydajniejsze i bardziej ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

Więcej informacji na temat pracy magazynowej można znaleźć na http://www.suret.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

     

Copyright © 2013 - wozki-serwi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone